Pwll Cwpan y Byd Qatar

Mae Cwpan y Byd Qatar newydd yn cyrraedd a chyda hynny bet newydd, mae’r pyllau enwog o ddydd i ddydd ar ddyddiadau Cwpan y Byd yn ein galluogi i chwarae a gwneud betiau ar ganlyniadau’r gemau.

Mae Cwpan y Byd Qatar 2022 a drefnir gan FIFA, fel y gwyddom eisoes, yn cael ei seremoni agoriadol ar Dachwedd 21 a bydd pedair gêm y dydd yn cael eu chwarae rhwng yr wyth grŵp yn y llwyfan grŵp sy’n ffurfio’r 32 tîm a fydd yn cymryd rhan.

Pwll Qatar 2022

Bydd Quiniela Cwpan y Byd Qatar 2022 eleni yn wahanol , dim ond os byddwn yn siarad am ddyddiadau, gan y bydd yn swnio’n rhyfedd i ni y bydd CYFNOD Y GRŴP rhwng Tachwedd 21 a Rhagfyr 2 .

Yna os bydd y betiau a’r pyllau gwahanol a fydd yn digwydd mewn gwahanol rannau o’r byd yn mynd yn llawer mwy cyffrous oherwydd bod y rownd o 16 yn dechrau.

Mae’r Wythfed Rownd Derfynol yn cael eu chwarae rhwng Rhagfyr 3 a 6, gan chwarae dwy gêm y dydd. Mae hyn eisoes yn ein galluogi i fetio ychydig yn fwy a chael pot mwy yn y pwll.

Mae pethau’n gwella hyd yn oed trwy siarad am apeustas bob amser yn y Rowndiau Terfynol a gynhelir rhwng Rhagfyr 9 a dydd Sadwrn Rhagfyr 10. Dwy gêm y dydd.

Eisoes yn y rownd gynderfynol y bydd dyddiad y gêm rhwng Rhagfyr 13 a dydd Mercher 14.

Mae’r betiau yn parhau yn y rhan olaf ac mae’r pwll yn dod yn ddiddorol iawn yn y trydydd safle sy’n cael ei chwarae ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 17.

Pwy sy’n dweud wrthych chi nad ydyn ni’n cael anrhegion Nadolig neis, hynny yw os ydyn ni’n ennill y quieña ac yn cyrraedd Rownd Derfynol Cwpan y Byd Qatar a fydd yn chwarae ar Ragfyr 18.

Sut oedd wyth grŵp Cwpan y Byd Qatar 2022

Grŵp A: Qatar, yr Iseldiroedd, Senegal, Ecwador.
Grŵp B: Lloegr, yr Unol Daleithiau, Iran, enillydd y gemau ail gyfle Ewropeaidd (Cymru-Wcráin/Yr Alban).
Grŵp C: yr Ariannin , Mecsico, Gwlad Pwyl, Saudi Arabia.
Grŵp D: Ffrainc, Denmarc, Tiwnisia, enillydd y gemau ail gyfle cyntaf (Periw-Awstralia/Emiradau Arabaidd Unedig).
Grŵp E: Sbaen, yr Almaen, Japan, ail enillydd y gemau ail gyfle (Costa Rica-Seland Newydd).
Grŵp F: Gwlad Belg, Croatia, Moroco, Canada.
Grŵp G: Brasil, y Swistir, Serbia, Camerŵn.
Grŵp H: Portiwgal, Uruguay, De Korea, Ghana.

Bydd fformat Qatar Fixture in Excel , yr ydym yn ei alw’n quiñela , yn fodd i gwblhau data’r gemau wrth iddynt gael eu chwarae.

Bydd y daenlen hon, fel y dywedais wrthych eisoes, yn eich helpu i lunio gyda’ch ffrindiau, cleientiaid neu gydweithwyr yr hyn yr ydym yn ei adnabod fel QUIÑELA neu Prode.

🔻🔻🔻🔻🔻⚽🔻🔻🔻🔻🔻

🔻⚽ ⚽🔻

MIRA POR SI TE LO PERDISTE🔻