Y Swistir yn erbyn Camerŵn: Amserlen, Sianel, Gwylio’n Fyw.

Yng ngrŵp G, mae cyfle yn agor i’r Swistir yn erbyn Camerŵn. Yn yr un peth hefyd mae detholiad Brasil a Serbia.

Nid yw’r Swistir eto wedi cael cyfle i ddathlu teitl. Yng Nghwpanau’r Byd a Phencampwriaethau Ewrop, dim ond ar y gorau y mae wedi cyrraedd y rowndiau gogynderfynol. Mae llwyddiant mwyaf y wlad yn dyddio’n ôl bron i 100 mlynedd, gyda medal arian yng Ngemau Olympaidd 1924. Ond mae’n rhaid i ni ddweud nad oedd y Swistir erioed yn ddewis gwael. Mae hyd yn oed wedi bod yn dda iawn ers sawl blwyddyn.

Camerŵn yw un o’r timau mwyaf adnabyddus a mwyaf llwyddiannus ar gyfandir Affrica. Ers ymddeoliad Eto’o, mae’r cyffro am bêl-droed wedi tawelu ychydig yn y wlad honno. Mewn gwirionedd, nid oes ganddo’r seren fawr sydd i’w chael mewn rhai cenhedloedd Affricanaidd eraill. Yn ddiweddar, fodd bynnag, mae’r wlad wedi gallu adeiladu tîm cadarn sydd wedi dangos nad oes angen sêr arni i fod yn dda.

Os awn ni i’r gorffennol nad yw mor bell mae gennym Camerŵn a enillodd Gwpan y Cenhedloedd Affrica yn 2017 ac a gyrhaeddodd y rowndiau cynderfynol yn CAN 2022. Fodd bynnag, yn y rownd gynderfynol hon, trechwyd Camerŵn ar gosbau gan yr Aifft. Enillodd y Camerŵn y gêm am y trydydd safle yn erbyn Burkina Faso. Mae’n ddetholiad a all roi syrpreis yng Nghwpan y Byd nesaf 2022.

🕘 Amserlen y Swistir vs Camerŵn

Yn y Swistir bydd amser y gêm am 9:00 p.m. Am ei ran yn Camerŵn bydd hi am 3:00 p.m.

📺 Sianel sy’n Ffrydio’r Swistir yn Fyw yn erbyn Camerŵn

Yn ôl y rhestr o sianeli, byddwn yn gallu gweld gêm y Swistir yn erbyn Camerŵn yn fyw yn y Swistir ar SRG SSR. Yn Camerŵn, mae SuperSport wedi cytuno i ddosbarthu gemau Cwpan y Byd yn Qatar ar gyfer y wlad gyfan.

📺 Gwyliwch y Swistir yn erbyn Camerŵn yn Fyw ac yn Uniongyrchol Ar-lein

Gellir gweld y paru hyn ar-lein trwy lwyfannau gwe gwahanol sianel RTBF, VRT yng Ngwlad Belg.

Yng Nghanada bydd emosiynau sy’n gysylltiedig â Chwpan y Byd yn Qatar ar gael trwy CTV TSN. Yn ogystal ag ar y wefan ac ar y rhaglen symudol a Smart TV, byddwch yn gallu gwylio pob un o’r 64 gêm yn fyw. Bydd sylwebwyr profiadol yn eistedd y tu ôl i’r meicroffonau.

⏳ Munud wrth Munud

🔻🔻🔻🔻🔻⚽🔻🔻🔻🔻🔻

🔻⚽ ⚽🔻