Lloegr yn erbyn Iran: Amserlen, Sianeli, Watch Live, Munud wrth Munud

Lloegr yn erbyn Iran yw’r drydedd gêm ar ddiwrnod cyntaf Cwpan y Byd Qatar 2022, gêm sy’n addo bod yn ddifyr o’r dechrau i’r diwedd. Darganfyddwch yr amserlenni, y sianeli, ble i wylio gêm Lloegr yn erbyn Iran yn fyw.

Ystyrir mai Cwpan y Byd FIFA yw’r olygfa fwyaf yn y byd. Yn y gêm hon, byddwn yn gallu gweld tîm Lloegr, sy’n enwog am ei gêm glasurol. Mae chwaraewyr Iran hefyd wedi dangos eu bod nhw’n deilwng o drechu unrhyw dîm yn y gystadleuaeth. Felly, gwyliwch y gêm gyffrous hon o’ch cartref neu’ch stadiwm.

Bydd Lloegr yn wynebu Iran yn rownd gyntaf Cwpan y Byd FIFA 2022 ar Dachwedd 21, 2022. Yma fe gewch chi holl fanylion gêm Lloegr yn erbyn Iran.

⚽ Lloegr yn erbyn Iran:

Bydd Lloegr, o dan y rheolwr Gareth Southgate, yn dechrau eu hymgyrch yn erbyn Iran, gyda ffefrynnau’r Tri Llewod i ennill.

Aeth Lloegr yn ddiguro yn eu hymgyrch rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd, gan ymestyn eu rhediad diguro yn rhagbrofol Cwpan y Byd i 31 gêm.

Ar ôl ennill Grŵp I UEFA, fe gymhwysodd y wlad ar gyfer Cwpan y Byd.Mae Iran yn rhif 20 yn y byd ac nid yw wedi chwarae gêm ar y lefel hon eto, ond mae arni ddechrau gwych fel cenedl bêl-droed trwy gymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd 2018.

🕗 Qatar vs Ecwador Atodlen

Bydd y gêm honno’n dechrau am 17:00 CET (Amser Canol Ewrop). Mae hyn yn cael ei chwarae yn Stadiwm Rhyngwladol Khalifa. Mae lle i 45,416 o bobl yn y lleoliad.

📺Sianel sy’n trawsyrru Qatar yn erbyn Ecwador

Lloegr:

Yn Lloegr, mae digon o opsiynau i wylio Cwpan y Byd 2022 FIFA ar eich teledu. Mae’r BBC wedi cadw’r hawl i ddangos gêm Lloegr yn erbyn Iran ar y teledu i gefnogwyr pêl-droed ledled y wlad. Os ydych chi eisiau gwylio’r llif byw, gallwch danysgrifio i BBC Iplayer. Bydd ITV hefyd yn darlledu’r gêm yn Lloegr. Trwy danysgrifio i’r sianeli hyn gallwch fwynhau holl gemau cwpan y byd

Iran:

Yn Iran, bydd ar gael ar beIN sports. Felly i wylio’r digwyddiad ar eich teledu, bydd angen cysylltiad teledu lloeren arnoch i’r sianel ar eich blwch. Mae Al Jazeera hefyd wedi cymryd yr hawl i ddangos Cwpan y Byd yng ngwledydd y Dwyrain Canol. Felly os ydych y tu allan i rwydwaith beIN, gallwch ddibynnu ar y sianel hon am sylw.

✔ Gwyliwch Lloegr yn erbyn Iran YN FYW ac yn DIRECT Ar-lein

Yn yr Unol Daleithiau, mae Lloegr yn erbyn Iran i’w gweld ar Fox Sports. Byddant yn darlledu’r holl gemau. Mae angen tanysgrifiad Fubo i weld y gystadleuaeth mewn amser real. Ffi fisol Fubo fydd $64.99. Gall gwylwyr ffrydio’r gêm yn fyw ar Sling, sy’n costio $35 y mis i danysgrifio iddi.

Bydd y gêm yn cael ei darlledu gan y BBC yn y DU. Mae BBC IPlayer bellach yn cefnogi ffrydio byw. Ar wefan SBS, bydd Awstraliaid yn gallu gwylio gêm Qatar yn erbyn Ecwador. Yng Nghanada, bydd y gystadleuaeth yn cael ei darlledu ar TSN ac RDS.

Byddwn yn diweddaru gyda threigl y dyddiau pan fyddant yn cael eu darlledu’n FYW ac YN UNIONGYRCHOL yng ngwahanol gemau Cwpan y Byd ym mhob gwlad.

⏳ Munud wrth Munud

🔻🔻🔻🔻🔻⚽🔻🔻🔻🔻🔻

🔻⚽ ⚽🔻

MIRA POR SI TE LO PERDISTE🔻