Seremoni Agoriadol neu Urddo Qatar 2022

Bydd Cwpan y Byd FIFA, un o’r twrnameintiau pêl-droed mwyaf, yn cael ei lansio’n fuan gyda’i 22ain rhifyn o’r twrnamaint .

Mae popeth yn barod i ddechrau ar 21 Tachwedd, 2022 . Bydd Qatar yn cynnal y digwyddiadau am y tro cyntaf yn ystod y gaeaf. Fodd bynnag, un o rannau mwyaf trawiadol Cwpan y Byd FIFA, fel pob blwyddyn, yw ei agoriad enwog ac yn 2022 ni fydd unrhyw un eisiau ei golli. Dyna pam yma gallwch weld y dolenni i wylio’n fyw, yr amserlen a’r gwahanol sianeli sy’n darlledu.

Seremoni Agoriadol 2022

Mae amserlen gemau Cwpan y Byd FIFA 2022 yma. Rydyn ni nawr yn gwybod y bydd cefnogwyr yn cychwyn ar eu taith yn Qatar gyda chroeso cynnes yn Stadiwm Al Bayt. Bydd y stadiwm drawiadol hon o gapasiti o 60,000 yn fwrlwm o ddisgwyl pan fydd yn cynnal y gêm agoriadol ar Dachwedd 21, 2022 .

Fodd bynnag, nid yw manylion seremoni agoriadol Cwpan y Byd FIFA 2022 wedi’u rhyddhau eto. Byddwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar ôl y datganiad. Arhoswch gyda ni i dderbyn y newyddion diweddaraf am y seremina, yn y cyfamser rydyn ni’n cofio’r rhai blaenorol.

Seremoni Agoriadol Cwpan y Byd Rwsia 2018

Cynhaliwyd seremoni agoriadol Cwpan y Byd FIFA 2018 ar Fehefin 14 . Bryd hynny roedd gêm agoriadol y twrnamaint rhwng Rwsia a Saudi Arabia. Cynhaliwyd y seremoni agoriadol yn Stadiwm Luzhniki Moscow. Dyma’r stadiwm fwyaf yn Rwsia gyda chynhwysedd o 80,000 o seddi ac mae wedi cynnal llawer o ddigwyddiadau’r byd.

Yn rhyfedd iawn, perfformiodd y seren bop Brydeinig Robbie Williams yn y seremoni agoriadol a gynhaliwyd gan Sianel Un Rwsia.

Ymddangosodd Ronaldo, arwr Cwpan y Byd Brasil 2002, hefyd yn seremoni agoriadol Cwpan y Byd 2018, gan ddeddfu’r gogoniant pêl-droed yr oedd pob chwaraewr yn gobeithio ei gyflawni ar bridd Rwseg.

Yn ogystal, roedd cyngerdd arall yn Sgwâr Coch Moscow lle bu sêr fel Plácido Domínguez a Juan Diego Flores yn perfformio.

Seremoni Agoriadol Cwpan y Byd Rwsia 2018

Seremoni Agoriadol Cwpan y Byd Brasil 2014

Shakira a Pitbull oedd y ddau bencampwr yng Nghwpan y Byd FIFA 2014 a gynhaliwyd ym Mrasil.

Fe wnaethon nhw berfformio cân swyddogol y twrnamaint o’r enw “We Are One (Ole Ola)”.

Rhoddwyd sylw hefyd i ddawnswyr ac artistiaid, gyda theyrngedau i ddiwylliant a threftadaeth Brasil.

Seremoni Agoriadol Cwpan y Byd Brasil 2014

Seremoni Agoriadol Cwpan y Byd De Affrica 2010

Yn 2010 , cynhaliodd De Affrica Gwpan y Byd FIFA . Yn dilyn sioe awyr gan Awyrlu De Affrica, perfformiodd grŵp o ddrymwyr a dawnswyr gân Croeso i Affrica a oedd yn cynnwys cyflwyniad i’r 10 lleoliad twrnamaint.

Yn y dilyniant nesaf, dangosodd chwilen enfawr ei sgiliau pêl-droed gyda’r Jabulani, pêl swyddogol y twrnamaint, cyn i ddarnau mawr o frethyn gael eu defnyddio i arddangos map o’r cyfandir ac yna’r byd.

Cafodd cerddorion ac artistiaid o wledydd Affrica eraill fel Algeria, Camerŵn, Ghana, Ivory Coast a Nigeria gyfle hefyd i berfformio. Yna canodd R Kelly, seren R&B, sydd wedi ennill sawl gwobr Grammy, gân arwyddol y seremoni, Sign Of A Victory, gyda’r Soweto Spiritual Singers o Dde Affrica.

🔻🔻🔻🔻🔻⚽🔻🔻🔻🔻🔻

🔻⚽ ⚽🔻